diumenge, 10 de maig de 2009

La nova grip col·lateral
A més del balanç diari que en feien els medis de comunicació, aquesta darrera setmana s’han començat a veure alguns efectes de la nova grip, no estrictament sanitaris, però que afecten als animals que varen ser l’origen del nom de la pandèmia, els porcs.
Rússia va comunicar que prohibia l’entrada al país de productes de carn de porc que no haguessin passat per un procés de cocció de 80º. En un primer moment no hi vaig fer esment pel meu desconeixement del sector, fins que un amic bancari em va alertar que molts escorxadors gironins venien carn fresca a Rússia i aquest tancament suposaria la davallada de la carn del porc fins no es restablís el comerç o be es reduís la cabana porcina. Vaig trucar a Iñaki Frade, el president de la Pimec Girona per comentar si en tenia més detalls i la seva resposta va ser contundent: Rússia no fa mai res sense contraprestacions. S’havia d’esbrinar el motiu.

El divendres, en la reunió de l’executiva de Pimec ja sabíem alguna cosa més: en principi Rússia tancava les portes als productes procedents de les províncies on s’havia detectat la nova grip, dita porcina, és a dir, Girona, Lleida i Barcelona, però es podia exportar des de Terol, per exemple. Picaresca a l’espanyola.
El cas és que la diligència de Marina Geli en informar-nos i controlar la pandèmia, era contraproduent pel comerç internacional. Altres comunitats espanyoles, amb menys vigilància sanitària ho tenien a favor. De totes maneres, la Conselleria de Agricultura, Alimentació i Medi Rural de la Generalitat de Catalunya va informar que el Ministeri d’Afers Exteriors del Govern Espanyol ja havia gestions davant del govern rus i el conseller, Joaquim Llena, en una roda de premsa, va comentar que “es tracta d’un problema de salut humana, no de sanitat animal”.
El volum de les exportacions d’Espanya a Rússia varen suposar l’any 2008 unes 112.108 tones de carn i derivats, amb un import de 112 milions d’euros, un 5,6% del volum d’exportacions del sector.

A la mateixa reunió de Pimec, Llucià Casellas, gerent de Roser CMSA, ens va dir que Rússia estava a punt d’arribar a ser autosuficient en la producció de carn i derivats del porc, ja que era un dels pocs països que apostaven per l’augment de la cabana porcina. O sigui, que si no els venem carn fresca, se’ls vendrà maquinària per sales d’especejament i fer pernils.
Potser aquesta hauria estat una notícia menor dins del context de comerç internacional, però com que tothom te la pell molt fina a causa de la crisi mundial, aquest tipus de notícies tenen més transcendència de la que correspondria. El que si és cert és que tancar les fronteres i fomentar el proteccionisme és contraproduent.
En qualsevol cas, que Rússia vulgui afavorir el creixement de la seva cabana porcina per no dependre de les importacions té certa lògica. Que tanqui les fronteres per motius sanitaris imaginats, no.