dimecres, 24 de febrer de 2010

El full de càlculLa Conxita, la Montse, l’Emília, la Ma. Lluïsa s’han apuntat al curs d’excel que es fa al Centre Cívic La Cooperativa. Algunes d’elles, per la seva feina, estan acostumades al càlcul mental i , al descobrir una eina tan completa, comencen a entreveure’n les seves possibilitats. Una vegada t’hi has acostumat, sembla que ja no en pots prescindir i sobretot t’atreveixes a fer previsions, costos, pressupostos. El full de càlcul t’ajuda a organitzar-te, a tenir ordre i mètode.

No sé si el Regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Sarrià de Ter està al cas que al Centre Cívic és possible fer un curs d’excel, però li recomano de tot cor: en la meva vida professional mai havia vist un document, sobretot provinent d’una administració, on s’haguessin de repassar les sumes. El pressupost per l’any 2010 és tan barroer, que la suma del detall d’algunes partides no coincideix amb el què diu el total del major. Però a més, també s’han oblidat d’una partida sencera, la del local de la Cooperativa, la qual hauria d’incloure el sou i la seguretat social de la persona responsable, les despeses de manteniment i energia elèctrica, les despeses per l’activitat de formació que s’hi duu a terme, és a dir, pel cap baix, s’han oblidat de consignar uns 70.000 euros.

En el darrer ple, des del grup municipal del PSC ens vàrem queixar que no teníem prou detall del pressupost per fer un mínim d’anàlisi. Des de l’any 2007, mantenim en un full de càlcul el pressupost inicial amb els pressupostos successius, el del 2008 (el del 2009 és el 2008 prorrogat) per així anar veient la desviació pressupostària, on el govern fa gestió i on crea més despesa. Aquest simple exercici és el que ha detectat els errors en l’omissió d’una partida sencera i en els sumatoris de més d’una partida. De tan simple que és, que produeix vergonya aliena que es facin errors tan elementals.
Entre la partida que no s’ha inclòs i les quantitats de cada partida que no es reflecteixen en el seu total, falten aproximadament uns 115.000€. Espero que pel bé de La Cooperativa refacin el pressupost i esgarrapin despesa d’altres partides. O sinó què pensen fer, tancar-la?

Però de l’examen de cada partida se’n poden extreure més conclusions. Els veïns de Sarrià de Ter recordaràn la polèmica per haver desmantellat l’àrea de Serveis Socials i optar per associar-se al Consorci de Benestar del Gironès. El regidor de Serveis Socials i l’alcalde ens han dit i repetit que l’estalvi repercutiria en més ajudes socials. En el detall de les despeses pel 2010, la suma del capítol 1 (sou i seguretat social) més la de treballs a tercers ( que inclou el contracte amb Jubilus, el del Consorci de Benestar del Gironès, el de teleassistència, el del SAD) ascendeix a 189.018€. L’any 2007, la despesa per personal que cobria aquest servei i la de treballs de tercers era de 166.400€. En lloc de l’estalvi tan pregonat, la despesa s’incrementa en un 13,6%. I això com es justifica?
Per altra banda, la partida d’atencions benèfiques s’augmenta en 5.000 euros mentre que la del fons de cooperació disminueix en 3.000 euros. Una cosa compensa l’altra, i molta xerrameca per un resultat tan magre.

En l’apunt “Hi ha estalvis que es mengen les tovalles” ja vaig advertir que l’externalització de serveis i de personal no suposaria cap estalvi econòmic. El mateix ha succeït amb el personal de neteja, traspassat a una empresa de serveis pel mateix cost inicial, però que a partir del juliol, quan s’incrementi l’iva, s’incrementarà la despesa. Dubto que ho hagin previst.

No sembla que els números siguin el fort d’aquest govern. Ara, l’oratòria, la broden. No es cansen de dir que les hisendes locals han patit amb la davallada d’ingressos per la plusvàlua municipal i per l’impost de construccions i obres. És ben cert, però s’obliden d’esmentar que han rebut 1,3 milions d’euros en concepte de Foment Estatal per la Inversió Local, del govern de l’estat, l’equivalent al que es va aconseguir per la venda de l’aprofitament mig del camp dels Socs i que es va invertir tot en equipaments, arranjament de zones verdes i infantils i asfaltatge. Del fons estatal, l’obra de més envergadura és la rotonda de la Via Augusta, amb el nyap del carrer Francesc Cambó per resoldre.

En quant al pressupost per despesa ordinària, el d’aquest any és de 3.428.746€, i el del 2007 fou de 3.258.746€, és a dir, s’ha incrementat en un 5,2%, tot i la crisi. Aquest pressupost que sembla tenir uns ingressos força sòlids (IBI, IAE, transferències, ocupació vol i subsòl, etc) permet el funcionament normal de l’ajuntament i dels seus equipaments. Permet gastar, no malgastar. És a dir, potser no hi caben els mariachis, els actors barroers del Fila 0, ni una escultura per homenatjar la dona, però si la neteja viària, la recollida d’escombraries, l’enllumenat públic, el personal de cada equipament i la despesa per fer l’activitat per la qual s’ha dissenyat. També hi cap un curs d’excel pels regidors amb responsabilitat a l’àrea econòmica. Per aprendre gestió, ordre i mètode.

Cap comentari: