divendres, 2 de maig de 2008

Energia geotèrmia per la Biblioteca de Sarrià de TerL'espai lliure entre els dos edificis permet fer la instal·lació geotèrmia

En l’univers blocaire he topat amb la web de l’economista Marc Vidal, un blog que segueixo per les sucoses novetats que sol proporcionar. En un post recent comentava que els ciutadans estem més acostumats a llegir les instruccions d’un mòbil que les propostes econòmiques dels programes electoral dels partits polítics.

En el programa del grup del PSC per les municipals de l’Ajuntament de Sarrià de Ter, proposàvem la utilització de l’energia geotèrmia per la futura Biblioteca, un projecte ja iniciat en l’anterior legislatura. El principi de l’energia geotèrmia es basa en utilitzar el calor de la terra, que és de 15º, per escalfar i refredar aigua per climatitzar un espai . El rendiment energètic pot arribar a un 450% escalfant i fins a un 600% refredant, ja que no es genera tota la calor necessària sinó que es transfereix d’una font a una altra. L’estalvi econòmic és important. Segons les dades de què disposo, el cost marginal de la inversió per la futura Biblioteca de Sarrià de Ter, amb el supòsit d’obrir 22 dies al mes, 12 hores cada dia, és d’un màxim de 100.000 euros, impostos inclosos, amb una TIR (tasa interna de retorn) de 8anys, amb possibilitat de reduir-se si s’aconsegueix la subvenció de l’ICAEN del 25%. Això significa que en un període de 10 anys, ja s’haurà recuperat el cost marginal i estalviat 25.000€, en 20 anys 150.000€ i en 30 anys, 275.000€, tot això sense tenir en compte la tendència actual a l’alça dels preus energètics.
Per altra banda, la major eficiència energètica i el menor consum elèctric també contribueix a una major reducció d’emissions de CO2 per una menor utilització de combustibles fòssils. Per fer aquesta instal·lació es precisa d’un terreny adjacent per soterrar els pous i un dipòsit, terreny que es troba disponible al mateix costat de la Biblioteca.
Tot i que el projecte genera simpatia, i sembla que existeix voluntat de portar-ho a terme per part de l’actual equip de govern, el cert és que en la redacció del projecte executiu de la nova Biblioteca aquesta solució energètica no hi figura i, a dia d’avui, tampoc ha format part de la documentació que s’ha presentat per licitar. En política, és important tenir els conceptes clars i també fer pedagogia. La nova Biblioteca de Taialà, amb una instal·lació solar fotovoltaica, molt menys eficient que la geotèrmia, té un panell que informa contínuament de l’energia que es reverteix a la xarxa i de l’estalvi que suposa.
En el meu entorn professional una inversió en estalvi energètic es prioritza sempre, deixant per darrer terme altres inversions considerades d’estètica, com pot ser en el cas de la Biblioteca, la doble pell de la façana proposada que també te un cost important. Sempre he considerat que aquest projecte s’ha d’estimar, la qual cosa vol dir estudiar-lo i defensar-lo.
L’equip de govern actual, format per ERC i CiU, a la setmana d’ haver-se constituït, es va dotar de mòbils de la marca blackberry per afavorir la comunicació. Per contra, en un any no ha estat possible tenir el projecte tècnic per instal·lar l’energia geotèrmia en la futura Biblioteca. Clar que les dues inversions no són comparables, però estudiar el projecte de l’energia geotèrmia, tampoc és tant complicat, només demana una mica de voluntat, gestió i posar-hi colzes.

article publicat al Diari de Girona el 2 de maig de 2008